Tweeter Campaign - OLA is Oromo
Tweeter Campaign - OLA is Oromo

Please Join OLA Tweet campaign Please join the tweeter campaign by using any of the share tweet links below to inform the world that OLA and Oromo are one and the same!...

Biases at VOA Amharic
Biases at VOA Amharic

VOA Amharic is a visceral war time propaganda outlet. Activists from Oromo, Tigrayan, Somali, Gumuz and other ethnic groups have routinely decried the misreporting of the Amharic service....

Justice for Amanuel Wondimu
Justice for Amanuel Wondimu

Amanuel Wondimu Kebede was publicly executed by Oromia Special Forces on May 11, 2021 because the latter suspected him of being a member or supporter of ‘Shanee’....

Tsegaye Ararssa Interviews
Tsegaye Ararssa Interviews

Date: 2020-11-11 TMH would like to present the interview with Tsegaye Ararssa on The Participants of the War and Their Plans....

Haadha Sinqee Podcast

Haadha Siinqee Podcast would like to present the interviews: Date: 2021-03-07 Discussion with Dr....

Innovation Out of The Ashes
Politics Innovation Out of The Ashes

Innovation out of the ashes of Ethiopian Constitutional Crisis? In an unprecedented move in Ethiopia’s constitutional history, Tigray National Regional State (TNRS) has amended its Constitution to introduce a Mixed Electoral system (alias known as Mixed Member Proportional system).

read more
Qophii Oromoo
Politics Qophii Oromoo

Balaan Oromoo mudate, balaan bara baraaf qa’ee ofiirratti ajjeefamuu kun, yoo kan hin dhaabbatu ta’e wanti Oromoon akka sabaatitti godhuu qabu hidhachuu dha.

read more
Shimalis Diina
Politics Shimalis Diina

#Shimalis_Diina! Bilxiginnaan kasaara siyaasaa keesa gallaan haasa’a Shimalis Abdiisaa bubbule tokko gadi baastee, “nuyi fedhii uummataa hin gannee; dhimmoota Oromoon qabsaa’uf irratti hojjataat jirraa; mirga abbaa biyyummaa mirkaneessuf Oromoon Bilxiginnaa keessatti akka aangeeffamu hojimaatan itti bobbaaneerraa; gaaffii Afaan Oromoo deebisneerraa, afaan federaalaa godhuu dhaafis wixinee labsii kaabinee federalaatti dhiyeessuf qophoofneerraa; Dhimma Finfinnees toftaa adda ta’een irratti hojjachaa jirraa; kanas kan goonuu: 1ffaa, Oromoo baay’innaan itti galchuu dhan; 2ffaa, teessoo motummaa federaalaa bakka sadiitti qooduu dhaan; 3ffaa, carraa diinagdee bakka biraatti uumuu dhaan; magaalattii guutumaa guututti irrelevant gochuu dhaan ofitti deebisnaa; nuyi warri Bilxiginnaa ijaarsa motummaa (state building) irra jirra; ijaarsa biyyaa (nation-building) irra jirraa; afaan hojii federaalaa afaan shan–Afaan Afar, Amaaraa, Oromoo, Somali, fi Tigray–goonaa;” maal maal jedha.

read more
Uggurri Qeerroo dhaabbateera???
Politics Uggurri Qeerroo dhaabbateera???

“Uggurri Qeerroo dhaabbateera” jedhamee oduun mar-sariitiin deemaa jiru kun soba. Uggurri geejjibaa qeerroon geggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira.

read more

Oromo Commentary

This site is meant for use for commentary on Oromo related topics.

Know More

Category

Social