Politics

ABOn Eenyummaan kenyaa

ABOn Eenyummaan kenyaa

Wal gahiin Adoolessa 26/2020 guyyaa borii Waajjira ABO Gullalleetti gaggeeffamuuf jira jedhame kijibadha.

(SQ-ADOOLESSA 25/2020]

Guyyaa borii jechuun Adoolessa 26/2020 Wal gahiin waajjira ABO Gullalleetti gaggeeffamuuf jira jedhamu soba tahuu Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo mirkaneeffateera. Akka odeessi maddeen qabatamaa irraa nu qaqqabaa jirutti Wal gahiin gaggeeffamuuf jira jedhamee odeessamaa jiru Hoggantootni dhaabaa Kan quba hin qabne tahuu isaa fi Hoggantootni Olaanoo dhaabichaa hidhaa yeroo jiranitti Kan mootummaan ololaaf namoota ittiin to’achuuf Wal gahiin ABO Gullalleetti jira jechuun odeessisaa jiru waan taheef miseensotni ABO kamiyyuus tahe qondaaltotni dhaabaa Kan quba hin qabne tahuu Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo mirkaneeffateera. Mootummaan miidiyaan affeerameera ABOn kora guddaa boru waajjira Gullalleetti qaba jechuun Kan adeemaa jiru kijiba guddaa waan taheef namoonni akka walitti qabamaniif tahe jedhamee erga walitti qabamanii immoo labsii yeroo muddamaa cabsitanii Wal gahii teessu jedhee qabee hidhuu fi namoota ciccimoo tahan ittiin to’achuuf akka tahe maddeen keenya qabatamoon nuuf eeraniiru. Wal gahiin beekamtii dhaaba ABOn gaggeeffamu akka hin jirre mirkaneeffannee mootummaan Kan ofii isaa akka waajjira Gullalleetti Wal gahiin dhaabni qabu godhee odeessisaa jiru tahuus qulqulleeffanneerra. HD ABO jaal Daawud Ibsaa torban kana keessa akka Mana isaaniitii gara waajjira ABO Gullalleetti hin deemne ugguramuu fi bilbilli harkaa isaanii sababa hin beekamneen jalaa akka sararri isaan qaban jalaa cufames mirkaneeffanneerra. Qeerroo Bilbilli harkaa jaal Daawud Ibsaa akka guyyoota lamaan kana hin dalagnes mirkaneeffanneerra. Bilbilli harkaa jaal Daawud Ibsaa tahe jedhamee harka mootummaan akka serial number qafoo isaanii cufamee jiru shakkiin qabnu ifa godha. Dhimma Wal gahiin guyyaa boruu gaggeeffama jedhamu irrattis HD ABO akka quban qabnee fi beekamtii isaanin ala tahe barameera. Share waliif godhaa “Wareegamuu Art Haacaaluu Hundeessaan wal-qabatee sabni Oromoo hiriira ba’ee mufannaa isaa ibsate irra jireessi dararaa hamaa keessa jira. Akkuma beekamu, yeroo ammaa namoota heddu hiriira moormii qindeessitan; gabanna lagaa keessatti hirmaattan ati/isin shanee dha jechuun guutuu Oromiyaa keessatti kumaatamaan mana hidhaatti ugguranii jiru. Fakkeessuuf jecha mana murtiitti deddeebisaanii beellama itti dheeressuun yakka tokko malee mana hidhaatti dararaa jiru. “Kana malees, kallatti Ashaagireen ka’een Komoshinii poolisii Oromiyaafi qajeelcha poolisii godiinaalee irraa koreen qindaa’ee: kan komishiinii gara godinaa, kan godinaa gara aanaatti bobba’ee namoota hidhaa jiran irratti yakka qulqulleessuuf deemuuf jiru. Hidhamtooti ragaan irratti hin argamiinis gara haaromsaatti akka geeffaman Ashaagireen ajaja dabarsee jira. Haaromsi kunis hanga ji’a tokkoofi isaa ol akka fudhatu odeessi keessaa nu qaqqabe karoora nafxanyichaa ifoomsee jira. Abiyooti saba Oromoo mana hidhaafi mooraa leenjiitti naqee Vaayirasiikoronaan fixuuf deema. Waanti namaa hin gallee; namni ani Oromoodha Oromoofan dhaabbadhe ofiin jedhu Oromoo fixee eenyuun bulchuuf deema laataa?